O nama

Biolab Laboratorija

BIOLAB je privatni medicinski laboratorij koji pruža usluge i analize iz oblasti medicinsko laboratorijske dijagnostike. Program analiza, koje se rade u laboratoriji BIOLAB, omogućava da kliničari i pacijenti u najkraćem roku dobiju rezultate neophodne za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procjenu efikasnosti primjenjene terapije.

U laboratoriji BIOLAB možete uraditi hematološke analize, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, virusološke, imunološke, alergološke analize, analize fecesa, urina i spermiogram. Također našim pacijentima, kroz saradnju sa našim suradničkim laboratorijama pružamo usluge koje se u našoj laboratoriji ne izvode a sve u cilju da pacijent dobije kompletnu uslugu na jednom mjestu, bez hodanja i čekanja u drugim zdtravstvenim ustanovama

Jedan od primarnih i osnovnih ciljeva laboratorije BIOLAB je kvalitet rezultata koji se obezbjeđuje precizno definisanim procesom rada u svim segmentima procesa laboratorijskog ispitivanja – od prijema pacijenata, pripreme uzoraka, obavljanja samog ispitivanja, održavanja uslova radne sredine i ispravnosti sredstava za rad pa do pravovremenog i tačnog izdavanja rezultata ispitivanja.